Start Partner

 

Serdecznie witamy!dede bu en ru po slo unWspierany ze środków Unii Europejskiej Projekt „IDIAL for Professionals (IDIAL4P): regionalny – interkulturowy – dający kwalifikacje – profesjonalny” ma na celu zarówno wzmocnienie języka niemieckiego w Europie Wschodniej, jak też języka rosyjskiego i innych, mniej popularnych języków wschodnioeuropejskich: polskiego, bułgarskiego, słoweńskiego oraz węgierskiego w Niemczech. W związku z tym planowane jest opracowanie prototypowych modułów w wersji online do nauki języka obcego fachowego, które mogą zostać rozbudowane w przypadku kontynuacji nauki. Tym samym projekt wpisuje się w widoczny w ostatnich latach - szczególnie w Europie Wschodniej – trend wzmożonego zainteresowania niemieckim językiem fachowym, wyprzedzając jednocześnie stosunkowo jeszcze ograniczone, ale już pojawiające się zapotrzebowanie na wschodnioeuropejskie języki fachowe w krajach niemieckojęzycznych.

 

Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom, opracowane zostaną w ramach Projektu moduły w wersji online do nauki języka obcego fachowego z uwzględnieniem następujących obszarów komunikacji: informatyka, gospodarka, substancje niebezpieczne, turystyka, polityka i dziennikarstwo, office-management itd. Moduły mogą zostać wykorzystane w ramach szkoleń firmowych i dokształcania zawodowego, w kształceniu językowym w liceach, technikach i szkołach zawodowych, jak też na uczelniach wyższych. Zainteresowanym przekazane zostaną następnie wskazówki metodyczne do opracowania dalszych modułów według koncepcji IDIAL4P. W Projekcie uczestniczy 10 instytucji partnerskich: 3 niemieckie, 3 bułgarskie oraz po jednej z Polski, Austrii, Słowenii i Węgier.


Czas trwania projektu: 01.01.2010 - 31.12.2011
Patronat: Unia Europejska, Program Edukacyjny „Uczenie się przez całe życie” (LLP)

 
Ab dem 01.01.2012 finden Sie alle IDIAL4P-Module im IDIAL4P-Online-Center.